Sök
Stäng denna sökruta.

Integritetspolicy

För Bufab Lann AB

Grundläggande principer

Bufab Lann AB förbinder sig att respektera och skydda Dina personuppgifter och Din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer.

 

Personuppgiftsansvarig

Bufab Lann AB, org.nr. 556180-8675, är personuppgiftsansvarig enligt GDPR (General Data Protection Regulation) (EU) 2016/679 för den behandling av personuppgifter som sker inom företaget. 

 

Kontakt

Om du har frågor kring vår behandling av personuppgifter, vilka uppgifter som eventuellt finns registrerade, vill du få rättelse eller bli raderad, vänligen kontakta oss via info@bufab.com.

 

Inamling av information

När du kontaktar oss, beställer, reklamerar, returnerar eller levererar en vara eller tjänst via till exempel internet, telefon eller personligt möte, kommer dina eventuella personuppgifter att registreras i våra system och användas för administration av ärenden. Uppgifterna kan också komma att användas för marknads- och kundanalyser, uppföljning och utveckling av Bufab Lann ABs tjänster samt för marknadsföringsändamål. Kontaktpersoner hos företag registreras med namn, adress, telefonnummer, avdelning, e-postadress och befattning. För enskilda näringsidkare registreras personnummer eftersom det är företagets organisationsnummer.

 

Säkerhet 

Bufab Lann AB skyddar Dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. För att förhindra obehörig åtkomst och för riktigheten hos informationen använder vi oss av kryptering när känsliga uppgifter behandlas. Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES, men i de fall dina personuppgifter överförs till land utanför EU/ EES ingår vi avtal reglerande överföring och hantering av personuppgifter, innehållande exempelvis de standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen, med det mottagande företaget för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES.

 

Cookies

En cookie är en liten fil med data som webbplatsen du besöker skapar och skickar till din webbläsare. Cookies lagras i Din dators minne om du godkänner detta. Bufab Lann AB använder cookies för Land- och Språkval  för att underlätta för dig som besökare. Vi använder inte cookies till att samla in personlig information. I övrigt kan du besöka alla delar av våra webbplatser utan att ta emot cookie-filer. För att förstå hur besökare använder vår webbplats använder vi oss av Google Analytics – en webbplatsanalystjänst ifrån Google Inc. (”Google”). Informationen som genereras skickas vanligtvis till en Google-sever i USA och lagras där. Med IP-anonymisering kommer din IP-adress att förkortas av Google inom EU/EES, men förkortas endast i undantagsfall innan lagring i USA. Den IP-adress som skickas som en del av Google Analytics från din webbläsare kommer inte att slås samman med andra Google-data. Du kan i inställningarna för Din browser själv ange om du accepterar att cookie-filerna placeras hos Dig eller inte. Du kan även när som helst välja att ta bort sådan cookie-fil som har placerats hos Dig. Olika webbläsare har olika sätt för att inaktivera cookies; se ”hjälpfunktionen” för din webbläsare för mer information. Läs mer i detalj i vår Cookie Policy.

 

Användning av informationen

Bufab Lann AB hanterar och använder den information som du har lämnat för att kunna tillfredsställa dina behov, och för att kunna ge dig en bättre service. Bufab Lann AB kommer inte, utan ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om dig annat än om detta följer av lagstiftning, eller om det krävs i samband med att du har beställt eller levererar en produkt eller tjänst. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut till tredje part, förutom de uppgifter som förutsätts för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden såsom adressuppgifter vid leverans via transportföretag. Vi använder oss ibland av leverantörer för att underlätta tillhandahållandet av våra tjänster, t.ex. IT-system, drifts- och hostingtjänster samt analys av webtrafik. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi avtal samt säkerställer att dessa behandlas på ett betryggande sätt. Bufab Lann AB utnyttjar inte avsiktligt information från barn och minderåriga och bedriver ingen marknadsföring riktad mot barn eller minderåriga.

 

Registerutdrag, rättelser och radering

Vi behåller dina personuppgifter så länge som ett kund-/leverantörsförhållande mellan företag råder och de behövs för att vi ska kunna effektuera beställningar, leveranser, fakturor, hantera klagomål och reklamationer, och för att kunna ta tillvara rätten när det gäller till exempel garantier. Du har rätt att begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig, och du kan kräva att vår behandling av dina personuppgifter begränsas för andra ändamål än de avsedda. Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och kan invända mot att dina personuppgifter behandlas för detta ändamål. Om du vill begära registerutdrag, vill rätta eller radera uppgifter om dig så kontakta oss via e-post info@bufab.com

 

Länkar till andra webbplatser  

Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna webbplats till andra webbplatser kan medföra att du besöker andra webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges häri. Integritetspolicy enligt ovan gäller from: Maj 25, 2018